2015 Sociale medier
Sådan bruger du sociale medier personligt og professionelt.
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
2 dages DJFagsession

2015 Professionelle samtaler - granhofjuhl.dk
Formålet med Granhof Juhl ApS er, på baggrund af en etisk og teoretisk velfunderet praksis, at skabe værdifulde og brugbare forskelle og resultater for de organisationer og samarbejdspartnere, som Granhof Juhl ApS arbejder med

2014 Visualisering med gratis redskaber
Den Journalistiske efterudddannelse (DJe)
Kurset har præsenteret og i praksis arbejdet med netbaserede, gratis redskaber til visualisering.
Visualisering af kort med Googles Mapsenginem og Storymap JS. Informationsgrafik: Infogram, Piktichart, Datawrapper og Wordle. Desuden fototjenesten Flickr
Kursusbevis her

2013 Foredrag og E-kursus i Podcasting
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

2010 DemensDagene
Deltagelse i konferencen DemensDagene. Foredreag om hjernen og demens.

2010 Kursus i billedredigering
Kursus på Atea Kompetence Centeret, i billedredigering, med brug af siteprogrammet Picnik.

2009 Redaktørkursus i Sitecore 6.0
Redigering af sider på Århus Kommunes nye website. Atea Kompetence Centeret. Kursus bevis kan hentes her.

2007 Deltager i "PREP" for kommende forældre.
Kursets titel PREP er forkortelsen af ”Prevention and Relationship Enhancement Program”. Kurset er en del af et forskningsprojekt under Aarhus Universitets Psykologisk Institut, i samarbejde med Skejby Sygehus og Center for familieudvikling.

2007 Kursus for frivillige i Dansk Flygtningehjælp
Kendskab til Dansk Flygtingehjælps interationsarbejde, organicering og asyllovgivningen.

2006 Personlig Karriereudvikling
Kursusdeltager i et karriereudvikling kursus, under Dansk Journalistforbund, med Hanne Rude. Et forløb omkring karriereudvikling, karriereankre, værdier, kernekompetencer, prioriteringer, fremtid og jobmål.

2004 Webdesign
Introduktionskursus i DtP, grafik og webdesign på Futurecom.dk. Kursusbevis.

2002 Journalistkursus
Journalistkursus på Det Åbne Båndværksted

2000 - 2002 Talepædagog
Undervisning og optræning hos talepædagog Gerald Fischer, fra Århus Teater og Århus Kommunehospital.

2001 Taleinstitut
Undervisning på Taleinstituttet i Århus.

1991 - 1998 Aarhus Universitet
Cand. mag i Nordisk sprog og litteratur, sidefag i kunsthistorie, fra Aarhus Universitet.

Mit speciale, med titlen Kragetæer og Fuglespor, kan downloades her. Specialet handler om forbindelser mellem digtning og billedkunst i Robert Corydons poesi.

Eksamensdokumenter fra min cand.mag udannelse kan læses her: overbygning, sideudannelse ,
grundudannelse.

1996 Analysekursus
Kursus "Institutions- og organisationsanalyse", Aarhus Universitet

1994 Sprogkursus
Kursus i "Sprog og oplevelse - et sprogværksted", Aarhus Universitet

1992 - 1994 Teaterhistorie
Eksamen i teaterhistorie. Institut for Dramaturgi, Aarhus Universitet.

1990 Skrivekursus
Kursus i "Kreativ Skrivning", Folkeuniversitetet

1988 Odder Højskole
Kurser i "Sproglig Dansk" og "Massekommunikation", Odder Højskole

1985 - 1988 Amtsgymnasiet Paderup
Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen fra Amtsgymnasiet i Paderup

Til top