DR 2003

Musikskulptur
En skulptur med lyde og musik, som er til berøring, at røre ved dens flader, huller og at trykke på knapperne. Den er fokuseret på blindes oplevelse af værket. Jeg talte med skulpturens komponist Edina Hadziselimovie, ved ferniseringen af skulpturen på Det Kongelige Bibliotek. Den blev også beskrevet af den blinde Hanne Olsen, med hendes "syn" på musikskulpturen.