Verdens ældste parlament
Altinget i Island

Hør en reportage fra det islandske parlament Altinget.

Reportagen kan høres direkte fra Den2radio her:

Eller her på Radiofonien:

Altinget opstod omkring år 930. Dengang mødtes Islands forskellige klaner på sletten þingvallavatn, hvor den første forfatning og love blev skabt. Altinget har eksisteret lige siden, undtagen en kort periode i begyndelsen af 1800 tallet. Der tog Danmark helt over, efter hungersnød og naturkatastrofer. Men Altinget åbnede igen i 1843. Den danske konge gav Island sin egen grundlov i 1874, hvor Island havde 1000 fødselsdag. Der fik landet også sin egen nationalsang og Altinget fik igen rollen som landets lovgivende myndighed. Det førte langsomt processen videre og i 1944 blev Island til en selvstændig fri republik - men stadig er der et nært venskab med Danmark. I dag er Altinget placeret i en bygning fra 1880, tegnet af den danske arkitekt Ferdinand Meldahl. Over den gamle hovedindgang sidder stadigvæk den danske kongekrone.

Lilja Grétarsdóttir vi nu skal møde er formand for Venstrepartiet - De grønne´s tingsgruppe. Partiet danner regeringen sammen med socialdemokraterne. De overtog regeringsmagten, efter Islands økonomiske bankkrak i september 2008.

Du hører også den Islandske nationalsang fra 1874:

O Gud, vort lands og livets Gud!
Vort folk har du skærmet i vækst og forfald.

De første linjer af nationalsangen, er også i nutiden meget følsomme. Island er på vej op, men landet er endnu ikke hent kommet sig, efter den økonomiske krisen i 2008.