DR 2005

Det var ordet...
er titlen på en udstilling på Silkeborg Kunstmuseum, om digteren Robert Corydon billedunivers. Corydons akvareller og enkelte "Calligrapoetica" kan ses ved siden af hans digtsamlinger. I sarte akvareller indflettede

han ord og bogstaver som rene tegn, og i flere af hans "Calligrapoetica" er ord og bogstaver sat op som billeder mere end som betydningsbærende tegn. Jeg har talt med Roberts enke Gerda Corydon, lederen af Silkeborg Kunstmuseum Dorte Kirkeby Andersen og digteren Peter Laugesen, om deres forhold til Robert Corydon.

Hør indslaget her:

Til udstillingen på Silkeborg Kunstmuseum udgives et katalog med illustrationer og min tekst om Corydons billedunivers. Kataloget kan hentes her som en pdf fil, eller lånes på bibliotek.dk Her kan kataloget findes under titlen: "Det var ordet..."